Cenník - City Clinic Bratislava

Cenník

PodrobnostiCena
Vstupné komplexné vyšetrenie (plán liečby)0 EUR
Preventívna stomatologická prehliadka12 EUR
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie0 EUR
Preventívna pedostomatologická prehliadka12 EUR
Odborná konzultácia (protetická, parodontologická, chirurg., implant.)15 EUR
Motivačná návšteva (30 min)25 EUR
Krátky administratívny úkon3 EUR
Dlhší administratívny úkon5 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta5 EUR
Akútne ošetrenie (+výkon sa pripočíta)15 EUR
Príplatok za jednorázove ošetrenie u neregistrovaných pac.20 EUR
Premedikácia pacienta50 EUR
Nedostavenie sa na plánovaný termín30 EUR
RTG intraorálna snímka8 EUR
RTG OPG snímka12 EUR
RTG Kefalometrická snímka12 EUR
Napálenie snímku na CD, USB klúč1 EUR
Vytlačenie snímku na papier foto1 EUR
Skúška vitality zubov2 EUR
Povrchová – slizničná anestéza2 EUR
Infiltračná, intraligamentárna, zvodová anestéza10 EUR
Profylaxia a Bielenie
Dentálna hygiena – 1.sedenie (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie, inštruktáž)49 EUR
Dentálna hygiena parodont. pacienta (+ ošetrenie slizníc)65 EUR
Dentálna hygiena – do 12r  (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie, inštruktáž)35 EUR
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí6 EUR
Ústna hygiena 2. 3. sedenie, dentálna hygiena bez pieskovania35 EUR
Odstráňenie zubného kameňa  jeden sextant8 EUR
Odstráňenie zubných povlakov jeden sextant6 EUR
Pieskovanie jeden sextant10 EUR
Lokálna fluoridácia jedno zuboradie3 EUR
Ošetrenie citlivých krčkov, plôšok jeden zub7 EUR
Odstránenie miestneho dráždenia8 EUR
Pečatenie fisúr 1 zub15 EUR
Vnútorné bielenie 1 zub35 EUR
Záchovná Stomatológia a Endodoncia
Fotokompozit jednoplôšková frontálna výplň30 EUR
Fotokompozit dvojplôšková frontálna výplň35 EUR
Fotokompozit trojplôšková frontálna výplň40 EUR
Fotokompozitná fazeta50 EUR
Fotokompozit jednoplôšková distálna výplň45 EUR
Fotokompozit dvojplôšková distálna výplň50 EUR
Fotokompozit trojplôšková distálna výplň66 EUR
Rekonštrukcia korunky distálneho zuba- priama78 EUR
Rekonštrukcia korunky frontálneho zuba- priama58 EUR
Skloinomerná výplň15 EUR
Príplatok za každú ďalšiu kapsulu5 EUR
Ošetrenie zubného kazu do 12 rokov15 EUR
Podložka, Calcimol5 EUR
Provizórna výplň8 EUR
Trepanácia zuba, exstirpácia zubnej drene, mechan-chem čistenie –    jednokoreňový zub40 EUR
Trepanácia zuba, exstirpácia zubnej drene, mechan-chem čistenie – viackoreňového zub55 EUR
Odstránenie starej koreňovej výplne, 1 kanálik15 EUR
Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba- mechan-chem čistenie, plnenie45 EUR
Endodontické ošetrenie dvojkanálikového zuba- mechan-chem čistenie, plnenie60 EUR
Endodontické ošetrenie trojkanálikového zuba- mechan-chem čistenie, plnenie75 EUR
Endodontické ošetrenie s použítim depulpinu20 EUR
Liečivá pasta, Calxyd6 EUR
Pulpótomia mliečneho zuba s MTA60 EUR
Endodontické ošetrenie mliečného zuba40 EUR
Nasadenie koferdamovej blany8 EUR
Aplikácia MTA40 EUR
Odstránenie koreňovej nadstavby55 EUR
Chirurgická Stomatológia
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa10 EUR
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa27 EUR
Extrakcia viackoreňového zuba45 EUR
Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí65 EUR
Chirurgická extrakcia zuba alebo jeho častí80 EUR
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba, zuba múdrosti90 EUR
Sutúra extrakčnej rany10 EUR
Použitie hemostatického prípravku5 EUR
Chirurgická revízia rany20 EUR
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti10 EUR
Zavedenie drénu5 EUR
Histologické vyšetrenie50 EUR
Odstránenie dentogénnej cysty100 EUR
Ošetrenie mukokely, ranuly50 EUR
Extirpácia a replantácia retinovaných zubov90 EUR
Dekapsulácia zuba15 EUR
Resekcia koreňového hrotu na prednom zube75 EUR
Resekcia koreňového hrotu na bočnom zube95 EUR
Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu25 EUR
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba50 EUR
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu20 EUR
Repozícia a fixácia sub – alebo luxovaného zuba35 EUR
Frenulektómia úprava uzdičky chirurg.50 EUR
Predprotetická úprava mäkkých tkanív140 EUR
Egalizacia25 EUR
Excizia mäkkých tkanív45 EUR
Kontrola po chir. zákroku0 EUR
Ostatné výkony (cena) po konzultácii s chirurgom0 EUR
Parodontológia
Komplexné parodontologické vyšetrenie10 EUR
Kontrolné parodontologické vyšetrenie6 EUR
Vyartikulovanie chrupu10 EUR
Ošetrenie mäkkých tkanív5 EUR
Kyretáž za každý zub12 EUR
Gingivektómia 1 zub10 EUR
Predĺženie klinickej korunky75 EUR
Dlahovanie zubov40 EUR
Fixná Protetika
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh na ošetrenie10 EUR
Štúdijný model10 EUR
Wax up15 EUR
Silikónový odtlačok15 EUR
Alginátový odtlačok10 EUR
Dostavba zuba pod korunku25 EUR
Stiahnutie fixnej náhrady za každý pilier15 EUR
Nasadenie fixnej náhrady8 EUR
Koreňová nadstavba nepriama liata (technika)40 EUR
Koreňová nadstavba zo sklenného vlákna55 EUR
Provizórna korunka vyrobená v ambualncii15 EUR
Provizórna korunka vyrobená v technike45 EUR
Kovová korunka alebo medzičlen (odtlačky v cene)150 EUR
Kovokeramická korunka alebo medzičlen (odtlačky v cene)170 EUR
Bezkovová keramika , korunka, medzičlen/ Emax (odtlačky v cene)230 EUR
Bezkovová keramika , korunka, medzičlen/ Zirkon (odtlačky v cene)250 EUR
Kompozitný inlay, onlay (odtlačky v cene)125 EUR
Keramická inlay, onlay (odtlačky v cene)220 EUR
Keramická fazeta (odtlačky v cene)230 EUR
Snímateľná Protetika
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh na ošetrenie10 EUR
Repinový odtlačok10 EUR
Medzerník do 4 zubov, kotviace a stabilizačné prvky sa pripočítajú (odtlačky v cene)110 EUR
Thermapress (odtlačky v cene)600 EUR
Celková snímateľná protéza (odtlačky v cene)300 EUR
Teleskopická korunka 220 EUR
Imediatná náhrada200 EUR
Zásuvný spoj145 EUR
Čiastočná snímateľná protéza (odtlačky v cene)395 EUR
Opakované stavanie zubov – zmena farby , tvaru- hradí pacient20 EUR
Opakované stavanie zubov chyba zhryzu – náklady ambulancie0 EUR
Oprava snímateľnej náhrady50 EUR
Rozšírenie náhrady po extrakcii + zub20 EUR
Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady65 EUR
Dlaha – ochrana, zvýšenie zhryzu (odtlačky v cene)65 EUR
Bielenie jedného zuboradia150 EUR
Bielenie oboch zuboradí250 EUR
Medzerník nad 4 zuby (odtlačky v cene)200 EUR
Dentálna hygiena bez pieskovania35 EUR
Flow fotokompozit10 EUR
Preendodontická dostavba30 EUR
Paliatívne endo. ošetrenie – jednokoreňový zub30 EUR
Paliatívne endo. ošetrenie – viackoreňový zub45 EUR
Sťažená extrakcia dočasného zuba alebo koreňa25 EUR
Trepanácia mliečneho zuba20 EUR
Sťažené podmienky pri ošetrení10 EUR