Kto sme - City Clinic Bratislava

Kto sme

Sme súkromná zubná klinika so sídlom v Bratislave. Našim cieľom je zabezpečovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pomocou najmodernejšej techniky a RTG prístrojov v príjemnom prostredí.

Privítame Vás v tematických zubných ambulanciách: Bratislava, Viedeň, Berlín, Paríž a Londýn.

Celý náš tím je pripravený odstrániť Vaše problémy bezbolestne a dosiahnuť tak zdravý a prirodzený úsmev.

 • MDDr. Katarína Čarná
  Stomatológ

  Mladá a ambiciózna zubná lekárka, už počas štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave dosahovala vynikajúce výsledky.
  Disponuje certifikátom z pedostomatológie, absolvovala stáž na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA na oddelení maxilo-faciálnej chirurgie ako aj ďalšie kurzy so zameraním na modernú estetiku a rekonštrukčnú stomatológiu.
  Získala cenu rektora univerzity a 6. ročné štúdium ukončila s vyznamenaním.

  Je priama a otvorená novým možnostiam, osobitný prístup k pacientovi je pre ňu prvoradý.
  Pre jej charakteristický zmysel pre humor a profesionálny servis je každá návšteva skutočným potešením.
  Je pripravená sa Vám venovať a vyriešiť akýkoľvek zdravotný problém.

  Mladá a ambiciózna zubná lekárka, už počas štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave dosahovala vynikajúce výsledky.
  Disponuje certifikátom z pedostomatológie, absolvovala stáž na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA na oddelení maxilo-faciálnej chirurgie ako aj ďalšie kurzy so zameraním na modernú estetiku a rekonštrukčnú stomatológiu.
  Získala cenu rektora univerzity a 6. ročné štúdium ukončila s vyznamenaním.
  Je priama a otvorená novým možnostiam, osobitný prístup k pacientovi je pre ňu prvoradý.
  Pre jej charakteristický zmysel pre humor a profesionálny servis je každá návšteva skutočným potešením.
  Je pripravená sa Vám venovať a vyriešiť akýkoľvek zdravotný problém.
 • MDDr. Michaela Bašnáková
  Stomatológ / Detský zubný lekár

  Sympatická mladá lekárka ukončila Lekársku fakultu UK s cenou rektora za mimoškolské aktivity.
  Venovala sa preventívnej osvetovej činnosti Dental Alarm zameranej na výučbu detí v problematike ústneho zdravia a tento program aj úspešne koordinovala. Už počas štúdia navštevovala odborné školenia a semináre doma i v zahraničí, v čom pokračuje dodnes.

  Popri bežnej praxi sa zdokonaľuje v oblasti estetickej stomatológie a ošetruje aj detských pacientov.
  Jej výrazné komunikačné schopnosti a zmysel pre humor ľahko odbúrajú stres z každého ošetrenia.

  Sympatická mladá lekárka ukončila Lekársku fakultu UK s cenou rektora za mimoškolské aktivity.

  Venovala sa preventívnej osvetovej činnosti Dental Alarm zameranej na výučbu detí v problematike ústneho zdravia a tento program aj úspešne koordinovala. Už počas štúdia navštevovala odborné školenia a semináre doma i v zahraničí, v čom pokračuje dodnes. Popri bežnej praxi sa zdokonaľuje v oblasti estetickej stomatológie a ošetruje aj detských pacientov.

  Jej výrazné komunikačné schopnosti a zmysel pre humor ľahko odbúrajú stres z každého ošetrenia.

 • Silvia Romanová
  Zubná asistentka

  Sympatická zdravotná sestra je pravou rukou stomatológa v ambulancii. Má na starosti hygienické zabezpečenie ambulancie, starostlivosť o prístroje a inštrumenty. Okrem zvyčajných úloh zubnej asistentky získala licenciu po absolvovaní kvalifikovaného kurzu pre dentálnu hygienu a bielenie.

  Má zručnosti s asistenciou pri chirurgickým prípadoch a svoje skúsenosti uplatňuje aj s dentálnymi mikroskopmi, čo napomáha k realizácii chirurgických zákrokov.
  Bude to práve ona, ktorá včas poukáže na vznikajúci problém.

  Sympatická zdravotná sestra je pravou rukou stomatológa v ambulancii. Má na starosti hygienické zabezpečenie ambulancie, starostlivosť o prístroje a inštrumenty. Okrem zvyčajných úloh zubnej asistentky získala licenciu po absolvovaní kvalifikovaného kurzu pre dentálnu hygienu a bielenie.

  Má zručnosti s asistenciou pri chirurgickým prípadoch a svoje skúsenosti uplatňuje aj s dentálnymi mikroskopmi, čo napomáha k realizácii chirurgických zákrokov.
  Bude to práve ona, ktorá včas poukáže na vznikajúci problém.

 • Anna Čarná
  Administratívny a obchodný manažér

  Anna je charizmatická a reprezentatívna osoba, ktorá má schopnosť realizovať svoje osobné zručnosti v podnikateľských aktivitách.
  Ukončila odbor biotechnológie na UCM v Trnave a stále pokračuje v štúdiu na magisterský titul v odbore biomedicínska chémia, ktorý jej pomáha lepšie porozumieť zdravotníckemu sektoru a tým spojiť jej štúdiu s úlohou v City Clinic.

  Jej doménou je vedenie predajných a marketingových aktivít v City Clinic, budovanie silného vzťahu s našimi klientmi, komunikácia s aktuálnymi klientmi, vytváranie nových obchodných vzťahov a prezentácia služieb a ponúk City Clinic. Taktiež sa zameriava na marketingové aktivity, ktoré udržiavajú našich klientov informovaných o nových ponukách.

  Anna je charizmatická a reprezentatívna osoba,  ktorá má schopnosť realizovať svoje osobné zručnosti v podnikateľských aktivitách.

  Ukončila odbor biotechnológie na UCM v Trnave a stále pokračuje v štúdiu na magisterský titul v odbore biomedicínska chémia, ktorý jej pomáha lepšie porozumieť zdravotníckemu sektoru a tým spojiť jej štúdiu s úlohou v City Clinic.

  Jej doménou je vedenie predajných a marketingových aktivít v City Clinic, budovanie silného vzťahu s našimi klientmi, komunikácia s aktuálnymi klientmi, vytváranie nových obchodných vzťahov a  prezentácia služieb a ponúk City Clinic. Taktiež sa zameriava na marketingové aktivity, ktoré udržiavajú našich klientov informovaných o nových ponukách.