Chirurgická stomatológia - City Clinic Bratislava

Chirurgická stomatológia

Chirurgické zákroky sa realizujú priamo na klinike našimi skúsenými chirurgami.

Chirurgická stomatológia nazývaná aj ako stomatochirurgia sa deli na dentoalveolárnu (orálnu) a maxilofaciálnu chirurgiu. Na našej klinike vykonávame zákroky, ktoré spadajú pod orálnu chirurgiu, nakoľko v maxiofaciálnej chirurgii sa väčšinou počíta s hospitalizáciou pacienta, t.j. tieto zákroky sa vykonávajú primárne v nemocniciach. Medzi najčastejšie zákroky v rámci ambulatnej chirurgie na našej klinike patria extrakcia (vytrhnutie/odstránenie) zubov, ciev a nervov, extrakcia zubov múdrosti, extirpácia (ošetrenie koreňového kanálika a jeho dezinfekcia), excízia (vyrezanie kúskov tkaniva až po odstránenie nádoru) a resekcia (odstránenie zápalových ložísk koreňa zubu).

Vďaka technickému vybaveniu na našej klinike a možnosti snímania RTG a OPG snímkov môže chirurg okamžite posúdiť a vyhodnotiť Váš stav a zároveň navrhnúť účinnné riešenie problému. Chirurgické výkony robíme na našej klinike pod lokálnou anestéziou.

Strata zubu môže mať dramatický vplyv nie len na spôsob, akým budete hovoriť a žuť, no i na vzhľad Vášho úsmevu a na Vaše sebavedomie. V dnešnej modernej stomatológii je veľa možností ako takúto stratu zubov nahradiť. Tieto možnosti Vám radi predstavíme a navrhneme najvhodnejší spôsob na vyriešenie Vášho problému.

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 10 EUR
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 27 EUR
Extrakcia viackoreňového zuba 45 EUR
Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí 65 EUR
Chirurgická extrakcia zuba alebo jeho častí 80 EUR
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba, zuba múdrosti 90 EUR

Kompletný cenník nájdete TU!

alt