Chirurgické ošetrenie zubov

Paradontológia v City Dental Clinic Bratislava

Čo je stomatologická chirurgia?

Chirurgická stomatológia je spôsobom ochraňovania chrupu na základe ošetrení, pri ktorých sa aj v beznádejných prípadoch dá zub zachrániť. Stomatochirurgia sa delí na dentoalveolárnu, čiže orálnu stomatológiu a maxilofaciálnu chirurgiu. Na našej klinike sa zameriavame predovšetkým na orálnu chirurgiu, keďže pri maxiofaciálnej chirurgii musí byť pacient zvyčajne hospitalizovaný, zákroky sa vykonávajú primárne v nemocniciach.

V rámci orálnej chirurgie sa špecializujeme na extirpáciu, ošetrenie koreňového kanálika a jeho dezinfekciu, excíziu alebo vyrezanie kúskov tkaniva až po odstránenie nádoru a resekciu, t. j. odstránenie zápalových ložísk koreňa zubu a extrakciu, čiže vytrhnutie alebo odstránenie zubov, ciev a nervov, extrakciu zubov múdrosti.

Pri chirurgických zákrokoch sa okrem odstránenia vedľajších príznakov ako napr. zápal, odstraňuje aj časť postihnutého tkaniva, čiže excízia a časť orgánu, teda resekcia alebo sa vykonáva amputácia či dokonca extrakcia celého orgánu alebo ektómia. Strata zubu môže mať dramatický vplyv nielen na spôsob, akým pacient hovorí a prežúva, no i na vzhľad samotného úsmevu.

RTG a OPG snímky

Vďaka technickému vybaveniu a možnosti snímania RTG a OPG snímok môže chirurg okamžite posúdiť a vyhodnotiť pacientov stav a zároveň navrhnúť účinné riešenie problému. RTG snímok dokáže zachytiť nález na koreni zuba, ústup kosti, kaz, ktorý sa nachádza pod výplňou, medzizubný kaz alebo výplň v koreňových kanálikoch. OPG snímok, teda panoramatický snímok kompletne zobrazuje zuboradie hornej a dolnej čeľusti.

Počas každého chirurgického ošetrenia je pacientovi podávaná lokálna anestézia. Lokálna anestézia sa používa aj pri dentálnej hygiene, v prípade, keď je zub nadmerne citlivý a na ošetrenie reaguje veľmi senzitívne.

ikona telefón

Ak máte akékoľvek problémy so zubami, radi vám pomôžeme

Hojenie rán po chirurgickom zákroku

Proces hojenia rán, ktoré vzniknú po chirurgickom zákroku môžete zrýchliť, ak v deň chirurgického zákroku, nebudete fajčiť ani piť alkohol. Ak pacientovi postihnuté miesto po zákroku opuchne, je vhodné prikladať si na opuch studené obklady.

Po chirurgickej extrakcií sa odporúča nešportovať aspoň najbližšie tri dni a nezdržiavať sa na slnku. Všeobecne by sa pacienti mali vyhýbať aktivitám, ktoré by mohli zvyšovať krvný tlak. Pri zvýšenom krvnom tlaku môže dochádzať ku vzniku a zväčšeniu opuchu, ktorý by pri tlaku na okostnicu spôsoboval bolesť v mieste chirurgického zákroku.

Najčastejšie zákroky v oblasti stomatochirurgie

Napíšte nám aký máte problém
Volajte: 0918 100 022