Konzultácia na implantát zadarmo

Pravidlá súťaže

  1. Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete Facebook na webovej stránke www.facebook.com/cityclinicsro v období od 16. 9. do 14. 10.2020.
  2. Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné: Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže pridá k príspevku („post“) Usporiadateľa na sociálnej sieti Facebook svoj komentár s označením osoby, s ktorou sa chce smiať.
  3. Výhercom Súťaže sa stanú všetci Súťažiaci, ktorí otagujú osobu v komentári v súťažnom poste. Výhercovia budú kontaktovaní Usporiadateľom prostredníctvom jeho účtu na sociálnej sieti.
  4. Výhrou je vstupná konzultácia na implantát. Cena tejto konzultácie bude výhercovi odpočítaná pri finálnej platbe súťažiaceho po absolvovaní kompletného procesu, ktorého absolvovanie je zároveň podmienkou na uplatnenie si nároku na bezplatnú konzultáciu. Celkový proces sa rozumie obdobie od prvotnej konzultácie až po odovzdanie finálnej protetickej časti na implantát.

 

Súťaž bola ukončená

 

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, súťažná fotografia, emailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

Navštívte nás a strach zo zubára sa stane minulosťou.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zarezervujte si termín
grafika zubu
Volajte: +421 918 100 022