Chirurgické ošetrenie – City Clinic Bratislava

Chirurgické ošetrenie

Navštívte našu kliniku a zažite ohľaduplný a šetrný prístup pri chirurgických výkonoch.

Medzi najčastejšie zákroky v rámci ambulatnej chirurgie na našej klinike patria extrakcia (vytrhnutie/odstránenie) zubov, ciev a nervov, extrakcia zubov múdrosti, extirpácia (ošetrenie koreňového kanálika a jeho dezinfekcia), excízia (vyrezanie kúskov tkaniva až po odstránenie nádoru) a resekcia (odstránenie zápalových ložísk koreňa zubu).

Vďaka technickému vybaveniu na našej klinike a možnosti snímania RTG a OPG snímkov môže chirurg okamžite posúdiť a vyhodnotiť Váš stav a zároveň navrhnúť účinnné riešenie problému. Chirurgické výkony robíme na našej klinike pod lokálnou anestéziou.

Strata zubu môže mať dramatický vplyv nie len na spôsob, akým budete hovoriť a žuť, no i na vzhľad Vášho úsmevu a na Vaše sebavedomie. V dnešnej modernej stomatológii je veľa možností ako takúto stratu zubov nahradiť. Tieto možnosti Vám radi predstavíme a navrhneme najvhodnejší spôsob na vyriešenie Vášho problému.

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa  10 EUR
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa  27 EUR
Extrakcia viackoreňového zuba  45 EUR
Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí  65 EUR
Sutúra extrakčnej rany  10 EUR
tools-1024x683

Kompletný cenník nájdete TU!

doctor-1149149_1920
zahnreinigung-1514693_1920