Náš tím – City Clinic Bratislava

Náš tím

 • MDDr. Katarína Čarná
  Stomatológ
  MDDr. Katarína Čarná
  Stomatológ
  Mladá a ambiciózna zubná lekárka, už počas štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave dosahovala vynikajúce výsledky.
  Disponuje certifikátom z pedostomatológie, absolvovala stáž na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA na oddelení maxilo-faciálnej chirurgie ako aj ďalšie kurzy so zameraním na modernú estetiku a rekonštrukčnú stomatológiu.
  Získala cenu rektora univerzity a 6. ročné štúdium ukončila s vyznamenaním.
  Je priama a otvorená novým možnostiam, osobitný prístup k pacientovi je pre ňu prvoradý.
  Pre jej charakteristický zmysel pre humor a profesionálny servis je každá návšteva skutočným potešením.
  Je pripravená sa Vám venovať a vyriešiť akýkoľvek zdravotný problém.
 • MDDr. Adham Azim
  Stomatológ
  MDDr. Adham Azim
  Stomatológ

  Mladý ambiciózny lekár, absolvent Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v dennej i pohotovostnej zubnej ambulancii s perspektívou poskytovať svoje stomatologické služby i skúsenosti na vysokej úrovni, ktorú každodenne aplikuje na všetkých svojich pacientov ľudským a profesionálnym prístupom. Jeho lekárskym poslaním je vždy uplatňovať terapiu s ohľadom na maximálnu spokojnosť pacientov.

 • MDDr. Matúš Vasil
  Chirurg / zubný lekár
  MDDr. Matúš Vasil
  Chirurg / zubný lekár

  Sympatický mladý lekár, ktorý absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Už počas štúdia navštevoval odborné školenia a semináre doma i v zahraničí, v čom pokračuje dodnes.

  Na našej klinike  sa venuje hlavne stomatochirurgii. Jeho skúsenosti a nadobudnutá prax svedčia o tom , že si dokáže poradiť s každým, hoci aj ťažším prípadom.

  Jeho výrazné komunikačné schopnosti a zmysel pre humor ľahko odbúrajú stres z každého ošetrenia.

 • MUDr. Maksym Kovalov
  Implantológ / maxilofaciálny chirurg
  MUDr. Maksym Kovalov
  Implantológ / maxilofaciálny chirurg

  Vyštudovaný zubný lekár so špecializáciou v odbore maxilofaciálna chirurgia, zároveň je aj držiteľom doktorátu zo stomatológie. Od roku 1999 aktívne pracuje v oblasti chirurgie a implantológie. Okrem iného aktívne vystupuje na konferenciách, medzinárodných seminároch a školeniach v oblasti maxilofaciálnej chirurgie a dentálnych implantátov.

  Nepozerá sa iba na zuby pacienta. Je presvedčený, že lekár neošetruje iba telo pacienta, ale aj jeho dušu. Jeho motiváciou pri práci je spokojnosť pacientov.

 • Silvia Romanová
  Zubná asistentka / preventistka
  Silvia Romanová
  Zubná asistentka / preventistka

  Sympatická zdravotná sestra je pravou rukou stomatológa v ambulancii. Má na starosti hygienické zabezpečenie ambulancie, starostlivosť o prístroje a inštrumenty. Okrem zvyčajných úloh zubnej asistentky získala licenciu po absolvovaní kvalifikovaného kurzu pre dentálnu hygienu a bielenie.

  Má zručnosti s asistenciou pri chirurgickým prípadoch a svoje skúsenosti uplatňuje aj s dentálnymi mikroskopmi, čo napomáha k realizácii chirurgických zákrokov.
  Bude to práve ona, ktorá včas poukáže na vznikajúci problém.

 • Anna Čarná
  Administratívny a obchodný manažér
  Anna Čarná
  Administratívny a obchodný manažér

  Anna je charizmatická a reprezentatívna osoba,  ktorá má schopnosť realizovať svoje osobné zručnosti v podnikateľských aktivitách.

  Ukončila odbor biotechnológie na UCM v Trnave a stále pokračuje v štúdiu na magisterský titul v odbore biomedicínska chémia, ktorý jej pomáha lepšie porozumieť zdravotníckemu sektoru a tým spojiť jej štúdiu s úlohou v City Clinic.

  Jej doménou je vedenie predajných a marketingových aktivít v City Clinic, budovanie silného vzťahu s našimi klientmi, komunikácia s aktuálnymi klientmi, vytváranie nových obchodných vzťahov a  prezentácia služieb a ponúk City Clinic. Taktiež sa zameriava na marketingové aktivity, ktoré udržiavajú našich klientov informovaných o nových ponukách.

 • Mária Chovančáková
  Administratíva / recepčná
  Mária Chovančáková
  Administratíva / recepčná

  Pri návšteve na našej klinike Vás bude celým procesom od objednania na termín k lekárovi až po úhradu za ošetrenie sprevádzať naša mladá a príjemná recepčná. K stomatológii má veľmi blízko nakoľko plánuje študovať v oblasti dentálnej hygieny a prevencie. Rada Vám ochotne poradí a  zodpovie na všetky Vaše otázky týkajúce sa stomatologického ošetrenia.