Pozrite si aktuálny cenník vybraných úkonov na rok 2021. Ak ste nenašli cenu niektorého vami požadovaného ošetrenia, zavolajte nám alebo vyplňte náš online formulár. Kompletný cenník nájdete na recepcii kliniky.

 • Registrácia a vstupné komplexné vyšetrenie

  40€

  Registrácia
  Vstupná prehliadka & konzultácia
  Zubný röntgen (2D)

 • Preventívna prehliadka

  20€

 • Odborná konzultácia so zubárom

  30€

  (protetická, parodontologická)

 • Odborná konzultácia so zubným chirurgom

  30€

  (chirurgické ošetrenie, implantáty)

 • RTG 2D Intraorálna snímka

  10€

 • RTG 2D OPG Panoramic snímka

  20€

 • RTG 3D Malý snímok

  50€

 • RTG 3D Veľký snímok

  95€

 • Provizórna výplň

  15€

 • Endodontické ošetrenie

  od 60€

  Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Skloionomerná výplň

  od 55€

  Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Lokálna anestéza

  15€

 • Biela frontálna výplň

  od 45€

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Biela distálna výplň

  od 50€

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Dentálna hygiena

  59€

  (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

 • Dentálna hygiena bez pieskovania

  45€

 • Dentálna hygiena 2. a 3. sedenie

  50€

 • Dentálna hygiena parodont. pacienta

  65€

  a ošetrenie slizníc

 • Dentálna hygiena pre deti do 12 r.

  45€

  (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

 • Lokálna fluoridácia jedno zuboradie

  20€

 • Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u dospelých a detí

  10€

 • Fotokompozitná fazeta

  od 70€

  Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

 • Keramická fazeta

  370€

  Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

 • Profesionálne bielenie zubov (jedného zuboradia)

  150€

  Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

 • Profesionálne bielenie zubov (oboch zuboradí)

  299€

  Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

 • Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

  od 55€

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

  od 65€

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Extrakcia viackoreňového zuba

  od 75€

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí

  od 120€

  Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Sťažená extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

  od 75€

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Chirurgická extrakcia ret. zuba alebo zuba múdrosti

  od 140€

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Augmentácia kosti

  od 140€

  Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

 • Sinus lift

  od 350€

  Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

 • Zubný implantát

  od 700€

  Uvedená cena predstavuje počiatočnú sadzbu za kompletné ošetrenie zubného implantátu pre jeden zub. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • All-on-4

  od 3000€

  Cena za ošetrenie typu All-on-4 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • All-on-6

  od 4000€

  Cena za ošetrenie typu All-on-6 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • Kovokeramická zubná korunka

  250€

 • Keramická zubná korunka (Emax)

  350€

 • Zirkónová korunka

  370€

 • Zubný mostík

  od 250€

  Cena za zubný mostík závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • Celková snímateľná zubná náhrada

  od 380€

  Cena za snímateľnú náhradu závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • Inlay / Onlay

  od 170€

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Registrácia a vstupné komplexné vyšetrenie

40€

Registrácia
Vstupná prehliadka & konzultácia
Zubný röntgen (2D)

Preventívna prehliadka

20€

Odborná konzultácia so zubárom

30€

(protetická, parodontologická)

Odborná konzultácia so zubným chirurgom

30€

(chirurgické ošetrenie, implantáty)

RTG 2D Intraorálna snímka

10€

RTG 2D OPG Panoramic snímka

20€

RTG 3D Malý snímok

50€

RTG 3D Veľký snímok

95€

Provizórna výplň

15€

Endodontické ošetrenie

od 60€

Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Skloionomerná výplň

od 55€

Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Lokálna anestéza

15€

Biela frontálna výplň

od 45€

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Biela distálna výplň

od 50€

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Dentálna hygiena

59€

(odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

Dentálna hygiena bez pieskovania

45€

Dentálna hygiena 2. a 3. sedenie

50€

Dentálna hygiena parodont. pacienta

65€

a ošetrenie slizníc

Dentálna hygiena pre deti do 12 r.

45€

(odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

Lokálna fluoridácia jedno zuboradie

20€

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u dospelých a detí

10€

Fotokompozitná fazeta

od 70€

Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

Keramická fazeta

370€

Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

Profesionálne bielenie zubov (jedného zuboradia)

150€

Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

Profesionálne bielenie zubov (oboch zuboradí)

299€

Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

od 55€

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

od 65€

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Extrakcia viackoreňového zuba

od 75€

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí

od 120€

Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Sťažená extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

od 75€

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Chirurgická extrakcia ret. zuba alebo zuba múdrosti

od 140€

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Augmentácia kosti

od 140€

Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

Sinus lift

od 350€

Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

Zubný implantát

od 700€

Uvedená cena predstavuje počiatočnú sadzbu za kompletné ošetrenie zubného implantátu pre jeden zub. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

All-on-4

od 3000€

Cena za ošetrenie typu All-on-4 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

All-on-6

od 4000€

Cena za ošetrenie typu All-on-6 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

Kovokeramická zubná korunka

250€

Keramická zubná korunka (Emax)

350€

Zirkónová korunka

370€

Zubný mostík

od 250€

Cena za zubný mostík závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

Celková snímateľná zubná náhrada

od 380€

Cena za snímateľnú náhradu závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

Inlay / Onlay

od 170€

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Ak si chcete rezervovať termín, vyplňte tento formulár alebo nám zavolajte na +421 918 100 022.

Otváracie hodiny Pondelok: 8:00 – 17:00
Utorok: 8:00 – 19:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 19:00
Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota: po dohode
Navštívte nás a strach zo zubára sa stane minulosťou.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zarezervujte si termín
grafika zubu
Volajte: +421 918 100 022