Pozrite si aktuálny cenník vybraných úkonov na rok 2022. Ak ste nenašli cenu niektorého vami požadovaného ošetrenia, zavolajte nám alebo vyplňte náš online formulár. Kompletný cenník nájdete na recepcii kliniky.

 • Registrácia a vstupné komplexné vyšetrenie

  0 €*

  Registrácia Vstupná prehliadka & konzultácia *Zubný röntgen (2D) - poplatok 20€

 • Preventívna prehliadka

  20 €

 • Odborná konzultácia so zubárom

  40 €

  (protetická, parodontologická)

 • Odborná konzultácia so zubným chirurgom

  30 €

  (chirurgické ošetrenie, implantáty)

 • RTG 2D Intraorálna snímka

  12 €

 • RTG 2D OPG Panoramic snímka

  20 €

 • RTG 3D Malý snímok

  60 €

 • RTG 3D Veľký snímok

  105 €

 • Provizórna výplň

  15 €

 • Endodontické ošetrenie

  od 65 €

  Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Sklonionomérna výplň

  od 60 €

  Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Lokálna anestézia

  15 €

 • Biela frontálna výplň

  od 45 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Biela distálna výplň

  od 50 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Dentálna hygiena

  85 €

  (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

 • Dentálna hygiena bez pieskovania

  60 €

 • Dentálna hygiena 2. a 3. sedenie

  60 €

 • Dentálna hygiena parodont. pacienta

  100 €

  a ošetrenie slizníc

 • Dentálna hygiena pre deti do 12 r.

  45 €

  (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

 • Lokálna fluoridácia jedno zuboradie

  20 €

 • Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u dospelých a detí

  10 €

 • Fotokompozitná fazeta

  od 90 €

  Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

 • Keramická fazeta

  370 €

  Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

 • Profesionálne bielenie zubov (jedného zuboradia)

  150 €

  Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

 • Profesionálne bielenie zubov (oboch zuboradí)

  299 €

  Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

 • Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

  od 55 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

  od 65 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Extrakcia viackoreňového zuba

  od 75 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí

  od 120 €

  Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Sťažená extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

  od 75 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Chirurgická extrakcia ret. zuba alebo zuba múdrosti

  od 140 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Augmentácia kosti

  od 140 €

  Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

 • Sinus Lift

  od 350 €

  Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

 • Zubný implantát

  od 700 €

  Uvedená cena predstavuje počiatočnú sadzbu za kompletné ošetrenie zubného implantátu pre jeden zub. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • All-on-4

  od 3759 €

  Cena za ošetrenie typu All-on-4 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • All-on-6

  od 4500 €

  Cena za ošetrenie typu All-on-6 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • Kovokeramická zubná korunka

  250 €

 • Keramická zubná korunka (Emax)

  350 €

 • Zirkónová korunka

  370 €

 • Zubný mostík

  od 250 €

  Cena za zubný mostík závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • Celková snímateľná zubná náhrada

  od 360 €

  Cena za snímateľnú náhradu závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • Inlay / Onlay

  od 170 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Registrácia a vstupné komplexné vyšetrenie

0 €*

Registrácia Vstupná prehliadka & konzultácia *Zubný röntgen (2D) - poplatok 20€

Preventívna prehliadka

20 €

Odborná konzultácia so zubárom

40 €

(protetická, parodontologická)

Odborná konzultácia so zubným chirurgom

30 €

(chirurgické ošetrenie, implantáty)

RTG 2D Intraorálna snímka

12 €

RTG 2D OPG Panoramic snímka

20 €

RTG 3D Malý snímok

60 €

RTG 3D Veľký snímok

105 €

Provizórna výplň

15 €

Endodontické ošetrenie

od 65 €

Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Sklonionomérna výplň

od 60 €

Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Lokálna anestézia

15 €

Biela frontálna výplň

od 45 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Biela distálna výplň

od 50 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Dentálna hygiena

85 €

(odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

Dentálna hygiena bez pieskovania

60 €

Dentálna hygiena 2. a 3. sedenie

60 €

Dentálna hygiena parodont. pacienta

100 €

a ošetrenie slizníc

Dentálna hygiena pre deti do 12 r.

45 €

(odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

Lokálna fluoridácia jedno zuboradie

20 €

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u dospelých a detí

10 €

Fotokompozitná fazeta

od 90 €

Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

Keramická fazeta

370 €

Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

Profesionálne bielenie zubov (jedného zuboradia)

150 €

Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

Profesionálne bielenie zubov (oboch zuboradí)

299 €

Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

od 55 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

od 65 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Extrakcia viackoreňového zuba

od 75 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí

od 120 €

Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Sťažená extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

od 75 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Chirurgická extrakcia ret. zuba alebo zuba múdrosti

od 140 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Augmentácia kosti

od 140 €

Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

Sinus Lift

od 350 €

Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

Zubný implantát

od 700 €

Uvedená cena predstavuje počiatočnú sadzbu za kompletné ošetrenie zubného implantátu pre jeden zub. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

All-on-4

od 3759 €

Cena za ošetrenie typu All-on-4 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

All-on-6

od 4500 €

Cena za ošetrenie typu All-on-6 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

Kovokeramická zubná korunka

250 €

Keramická zubná korunka (Emax)

350 €

Zirkónová korunka

370 €

Zubný mostík

od 250 €

Cena za zubný mostík závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

Celková snímateľná zubná náhrada

od 360 €

Cena za snímateľnú náhradu závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

Inlay / Onlay

od 170 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Ak si chcete rezervovať termín, vyplňte tento formulár alebo nám zavolajte na +421 918 100 022.

Napíšte nám

Nechajte nám telefónne číslo alebo email,
kontaktujeme vás
Polia označené * sú povinné
Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov
Podmienky a záruky poskytovania zdravotnej starostlivosti
Ďakujeme za odoslanie formulára. Náš tím Vás bude kontaktovať do 24 hodín počas pracovných dní.
alebo nám zavolajte
Potrebujete poradiť?