Pozrite si aktuálny cenník vybraných úkonov na rok 2022. Ak ste nenašli cenu niektorého vami požadovaného ošetrenia, zavolajte nám alebo vyplňte náš online formulár. Kompletný cenník nájdete na recepcii kliniky.

 • Registrácia a vstupné komplexné vyšetrenie

  20 €*

  Vstupná prehliadka je zadarmo, platí sa iba 2D rtg

 • Preventívna prehliadka

  25 €

 • Odborná konzultácia (Cielené stomatologické vyšetrenie.)

  35 €

 • Odborná konzultácia

  35 €

  (chirurgické ošetrenie, implantáty, protetika)

 • Návrh liečebného plánu

  40 €

 • RTG 2D Intraorálna snímka

  15 €

 • RTG 2D OPG Panoramic snímka

  20 €

 • RTG 3D Malý snímok

  55 €

 • RTG 3D Veľký snímok

  75 €

 • Provizórna výplň

  20 €

 • Endodontické ošetrenie

  od 65 €

  Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Sklonionomérna výplň

  65 €

  Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Biela frontálna výplň

  od 60 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Biela distálna výplň

  od 60 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Dentálna hygiena

  75 €

  (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

 • Dentálna hygiena bez pieskovania

  65 €

 • Dentálna hygiena 2. a 3. sedenie

  60 €

 • Dentálna hygiena parodont. pacienta

  130 €

  a ošetrenie slizníc

 • Dentálna hygiena pre deti do 12 r.

  50 €

  (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

 • Lokálna fluoridácia jedno zuboradie

  25 €

 • Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u dospelých a detí

  10 €

 • Dentálna hygiena pre študentov

  55 €

 • Fotokompozitná fazeta

  100 €

 • Keramická fazeta

  450 €

  Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

 • Profesionálne bielenie zubov (jedného zuboradia)

  150 €

  Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

 • Profesionálne bielenie zubov (oboch zuboradí)

  290 €

  Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

 • Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

  od 60 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

  od 75 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Extrakcia viackoreňového zuba

  od 85 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí

  od 150 €

  Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Sťažená extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

  od 90 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Chirurgická extrakcia retinovaného zuba

  od 250 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Chirurgická extrakcia zuba múdrosti

  od 180 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Augmentácia kosti

  od 400 €

  Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

 • Sinus Lift

  od 450 €

  Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

 • Zubný implantát

  od 770 €

  Uvedená cena je cena za zavedenie zubného implantátu pre jeden zub. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii. Pacient po konzultácii získa cenovú ponuku, ktorú mu zašleme na jeho e-mail.

 • All-on-4 pre 12 zubov

  od 4100 €

  Cena za ošetrenie typu All-on-4 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • All-on-6 pre 14 zubov

  od 4900 €

  Cena za ošetrenie typu All-on-6 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • Kovokeramická zubná korunka

  od 300 €

 • Keramická zubná korunka (Emax)

  430 €

 • Zirkónová korunka

  od 450 €

 • Zubný mostík

  od 600 €

  Cena za zubný mostík závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • Celková snímateľná zubná náhrada

  od 430 €

  Cena za snímateľnú náhradu závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

 • Inlay / Onlay

  od 170 €

  Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

 • Preventívna prehliadka s mikroskopom

  40 €

 • Ošetrenie s mikroskopom

  50 €

 • Výber zlomeného nástroja s mikroskopom

  70 €

Registrácia a vstupné komplexné vyšetrenie

20 €*

Vstupná prehliadka je zadarmo, platí sa iba 2D rtg

Preventívna prehliadka

25 €

Odborná konzultácia (Cielené stomatologické vyšetrenie.)

35 €

Odborná konzultácia

35 €

(chirurgické ošetrenie, implantáty, protetika)

Návrh liečebného plánu

40 €

RTG 2D Intraorálna snímka

15 €

RTG 2D OPG Panoramic snímka

20 €

RTG 3D Malý snímok

55 €

RTG 3D Veľký snímok

75 €

Provizórna výplň

20 €

Endodontické ošetrenie

od 65 €

Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Sklonionomérna výplň

65 €

Cena tohto ošetrenia sa líši v závislosti od aktuálnej situácie pacienta a požadovaného postupu. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Biela frontálna výplň

od 60 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Biela distálna výplň

od 60 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Dentálna hygiena

75 €

(odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

Dentálna hygiena bez pieskovania

65 €

Dentálna hygiena 2. a 3. sedenie

60 €

Dentálna hygiena parodont. pacienta

130 €

a ošetrenie slizníc

Dentálna hygiena pre deti do 12 r.

50 €

(odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie)

Lokálna fluoridácia jedno zuboradie

25 €

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u dospelých a detí

10 €

Dentálna hygiena pre študentov

55 €

Fotokompozitná fazeta

100 €

Keramická fazeta

450 €

Skutočná cena sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Uvedená cena je typická cena za zubné fazety / jeden zub.

Profesionálne bielenie zubov (jedného zuboradia)

150 €

Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

Profesionálne bielenie zubov (oboch zuboradí)

290 €

Ak chcete zistiť, či máme aktívne zľavy na bielenie zubov, navštívte stránku Zľavy.

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

od 60 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

od 75 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Extrakcia viackoreňového zuba

od 85 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí

od 150 €

Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Sťažená extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

od 90 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Chirurgická extrakcia retinovaného zuba

od 250 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Chirurgická extrakcia zuba múdrosti

od 180 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Augmentácia kosti

od 400 €

Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

Sinus Lift

od 450 €

Uvedená cena nezahŕňa cenu za kostný materiál.

Zubný implantát

od 770 €

Uvedená cena je cena za zavedenie zubného implantátu pre jeden zub. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii. Pacient po konzultácii získa cenovú ponuku, ktorú mu zašleme na jeho e-mail.

All-on-4 pre 12 zubov

od 4100 €

Cena za ošetrenie typu All-on-4 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

All-on-6 pre 14 zubov

od 4900 €

Cena za ošetrenie typu All-on-6 závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

Kovokeramická zubná korunka

od 300 €

Keramická zubná korunka (Emax)

430 €

Zirkónová korunka

od 450 €

Zubný mostík

od 600 €

Cena za zubný mostík závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

Celková snímateľná zubná náhrada

od 430 €

Cena za snímateľnú náhradu závisí od zdravotného stavu pacienta a použitých materiálov. Ceny budú stanovené po konzultácii.

Inlay / Onlay

od 170 €

Cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Presné ceny za ošetrenie sa stanovia po konzultácii.

Preventívna prehliadka s mikroskopom

40 €

Ošetrenie s mikroskopom

50 €

Výber zlomeného nástroja s mikroskopom

70 €

Ak si chcete rezervovať termín, vyplňte tento formulár alebo nám zavolajte na +421 918 100 022.

Napíšte nám

Nechajte nám telefónne číslo alebo email,
kontaktujeme vás
Polia označené * sú povinné
Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov
Podmienky a záruky poskytovania zdravotnej starostlivosti
Ďakujeme za odoslanie formulára. Náš tím Vás bude kontaktovať do 24 hodín počas pracovných dní.
alebo nám zavolajte
Potrebujete poradiť?