Cenník – City Clinic Bratislava

Cenník

Podrobnosti Cena
Vstupné komplexné vyšetrenie (plán liečby) 0 EUR
Preventívna stomatologická prehliadka 12 EUR
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 0 EUR
Preventívna pedostomatologická prehliadka 12 EUR
Odborná konzultácia (protetická, parodontologická, chirurg., implant.) 15 EUR
Motivačná návšteva (30 min) 25 EUR
Krátky administratívny úkon 3 EUR
Dlhší administratívny úkon 5 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 5 EUR
Akútne ošetrenie (+výkon sa pripočíta) 15 EUR
Sťažené podmienky pri ošetrení 10 EUR
Príplatok za jednorázove ošetrenie u neregistrovaných pac. 20 EUR
Premedikácia pacienta 50 EUR
RTG intraorálna snímka 8 EUR
RTG OPG snímka 12 EUR
RTG Kefalometrická snímka 12 EUR
Napálenie snímku na CD, USB klúč 1 EUR
Vytlačenie snímku na papier foto 1 EUR
Skúška vitality zubov 2 EUR
Povrchová – slizničná anestéza 2 EUR
Infiltračná, intraligamentárna, zvodová anestéza 10 EUR
Profylaxia a Bielenie Cena
Dentálna hygiena – 1.sedenie (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie, inštruktáž) 49 EUR
Dentálna hygiena parodont. pacienta (+ ošetrenie slizníc) 65 EUR
Dentálna hygiena – do 12r  (odstránenie zub. kameňa, pieskovanie, leštenie, inštruktáž) 35 EUR
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí 6 EUR
Ústna hygiena 2. 3. sedenie, dentálna hygiena bez pieskovania 35 EUR
Odstráňenie zubného kameňa  jeden sextant 8 EUR
Odstráňenie zubných povlakov jeden sextant 6 EUR
Pieskovanie jeden sextant 10 EUR
Lokálna fluoridácia jedno zuboradie 3 EUR
Ošetrenie citlivých krčkov, plôšok jeden zub 7 EUR
Odstránenie miestneho dráždenia 10 EUR
Pečatenie fisúr 1 zub 15 EUR
Vnútorné bielenie 1 zub 35 EUR
Bielenie jedného zuboradia 150 EUR
Bielenie oboch zuboradí 250 EUR
Záchovná Stomatológia a Endodoncia Cena
Fotokompozit jednoplôšková frontálna výplň 30 EUR
Fotokompozit dvojplôšková frontálna výplň 35 EUR
Fotokompozit trojplôšková frontálna výplň 40 EUR
Flow fotokompozit 10 EUR
Fotokompozitná fazeta 50 EUR
Fotokompozit jednoplôšková distálna výplň 45 EUR
Fotokompozit dvojplôšková distálna výplň 50 EUR
Fotokompozit trojplôšková distálna výplň 66 EUR
Rekonštrukcia korunky distálneho zuba- priama 78 EUR
Rekonštrukcia korunky frontálneho zuba- priama 58 EUR
Skloinomerná výplň 15 EUR
Príplatok za každú ďalšiu kapsulu 5 EUR
Ošetrenie zubného kazu do 12 rokov 15 EUR
Podložka, Calcimol 5 EUR
Provizórna výplň 10 EUR
Trepanácia zuba, exstirpácia zubnej drene, mechan-chem čistenie –    jednokoreňový zub 40 EUR
Trepanácia zuba, exstirpácia zubnej drene, mechan-chem čistenie – viackoreňového zub 55 EUR
Odstránenie starej koreňovej výplne, 1 kanálik 15 EUR
Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba- mechan-chem čistenie, plnenie 45 EUR
Endodontické ošetrenie dvojkanálikového zuba- mechan-chem čistenie, plnenie 60 EUR
Endodontické ošetrenie trojkanálikového zuba- mechan-chem čistenie, plnenie 75 EUR
Endodontické ošetrenie s použítim depulpinu 20 EUR
Liečivá pasta, Calxyd 6 EUR
Pulpótomia mliečneho zuba s MTA 60 EUR
Endodontické ošetrenie mliečného zuba 40 EUR
Nasadenie koferdamovej blany 8 EUR
Aplikácia MTA 40 EUR
Odstránenie koreňovej nadstavby 55 EUR
Chirurgická Stomatológia Cena
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 10 EUR
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 27 EUR
Extrakcia viackoreňového zuba 45 EUR
Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí 65 EUR
Sťažená extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 25 EUR
Chirurgická extrakcia zuba alebo jeho častí 80 EUR
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba, zuba múdrosti 90 EUR
Sutúra extrakčnej rany 10 EUR
Použitie hemostatického prípravku 5 EUR
Chirurgická revízia rany 20 EUR
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10 EUR
Zavedenie drénu 5 EUR
Histologické vyšetrenie 50 EUR
Odstránenie dentogénnej cysty 100 EUR
Ošetrenie mukokely, ranuly 50 EUR
Extirpácia a replantácia retinovaných zubov 90 EUR
Dekapsulácia zuba 15 EUR
Resekcia koreňového hrotu na prednom zube 100 EUR
Resekcia koreňového hrotu na bočnom zube 120 EUR
Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu 25 EUR
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba 50 EUR
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 20 EUR
Repozícia a fixácia sub – alebo luxovaného zuba 35 EUR
Frenulektómia úprava uzdičky chirurg. 50 EUR
Predprotetická úprava mäkkých tkanív 140 EUR
Egalizacia 25 EUR
Excizia mäkkých tkanív 45 EUR
Kontrola po chir. zákroku 0 EUR
Ostatné výkony (cena) po konzultácii s chirurgom 0 EUR
Snímateľná Protetika Cena
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh na ošetrenie 10 EUR
Repinový odtlačok 10 EUR
Medzerník do 4 zubov, kotviace a stabilizačné prvky sa pripočítajú (odtlačky v cene) 110 EUR
Thermapress (odtlačky v cene) 600 EUR
Celková snímateľná protéza (odtlačky v cene) 300 EUR
Teleskopická korunka  220 EUR
Imediatná náhrada 200 EUR
Zásuvný spoj 145 EUR
Čiastočná snímateľná protéza (odtlačky v cene) 395 EUR
Opakované stavanie zubov – zmena farby , tvaru- hradí pacient 20 EUR
Opakované stavanie zubov chyba zhryzu – náklady ambulancie 0 EUR
Oprava snímateľnej náhrady 60 EUR
Rozšírenie náhrady po extrakcii + zub 20 EUR
Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady 65 EUR
Dlaha – ochrana, zvýšenie zhryzu (odtlačky v cene) 65 EUR
Medzerník nad 4 zuby (odtlačky v cene) 200 EUR
Dentálna hygiena bez pieskovania 35 EUR
Preendodontická dostavba 30 EUR
Paliatívne endo. ošetrenie – jednokoreňový zub 30 EUR
Paliatívne endo. ošetrenie – viackoreňový zub 45 EUR
Trepanácia zuba 20 EUR
Fixná Protetika Cena
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh na ošetrenie 10 EUR
Štúdijný model 10 EUR
Wax up 50 EUR
Silikónový odtlačok 15 EUR
Alginátový odtlačok 10 EUR
Dostavba zuba pod korunku 25 EUR
Stiahnutie fixnej náhrady za každý pilier 15 EUR
Nasadenie fixnej náhrady 8 EUR
Koreňová nadstavba nepriama liata (technika) 40 EUR
Koreňová nadstavba zo sklenného vlákna 55 EUR
Provizórna korunka vyrobená v ambualncii 15 EUR
Provizórna korunka vyrobená v technike 45 EUR
Kovová korunka alebo medzičlen (odtlačky v cene) 150 EUR
Kovokeramická korunka alebo medzičlen (odtlačky v cene) 170 EUR
Bezkovová keramika , korunka, medzičlen/ Emax (odtlačky v cene) 230 EUR
Bezkovová keramika , korunka, medzičlen/ Zirkon (odtlačky v cene) 250 EUR
Kompozitný inlay, onlay (odtlačky v cene) 125 EUR
Keramická inlay, onlay (odtlačky v cene) 220 EUR
Keramická fazeta (odtlačky v cene) 230 EUR
Parodontológia Cena
Komplexné parodontologické vyšetrenie 10 EUR
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 6 EUR
Vyartikulovanie chrupu 10 EUR
Ošetrenie mäkkých tkanív 5 EUR
Kyretáž za každý zub 12 EUR
Gingivektómia 1 zub 10 EUR
Predĺženie klinickej korunky 75 EUR
Dlahovanie zubov 40 EUR