Našim pacientom sa snažíme ponúkať čo najlepší servis a čo najkratšie čakacie doby. V snahe minimalizovať čakacie intervaly sa spoliehame na dôveryhodnosť a dochvíľnosť našich klientov. Pokiaľ pacienta objednáme a on sa v daný termín nedostaví, klinika stráca nielen financie, ale i drahocenný čas. V tomto čase by sme predsa mohli objednať niekoho ďalšieho. Prosíme, informujte nás minimálne 48 hodín vopred, ak sa na daný termín nemôžete dostaviť.

    Ochrana osobných údajov
    Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie nájdete vo Vyhlásení o spracovávaní osobných údajov.

    *Dôležitá poznámka*

    Ak trpíte bolesťami, opuchom alebo infekčnými chorobami ako Herpes simplex, prosíme informujte nás o týchto skutočnostiach minimálne 48 hodín pred vaším termínom, aby sme vám mohli nájsť nový termín. Pacienti, ktorí sa nakazili infekčnou chorobou a javia známky nákazy nemôžu byť ošetrení naším zubárom.